Kontakt

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KNUROWIE

 ul. Jana Kilińskiego 6,

44 – 193 Knurów

tel: 32/330 41 20

  email: msp4@knurow.edu.pl