Konkursy dla uczniów

KONKURS WIEDZY O TEATRZE regulamin

KONKURS NA PLAKAT   regulamin


KONKURS „ZWIERZAKI I SŁODZIAKI”

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach i miejscach (w środowisku naturalnym, a także zwierząt hodowlanych i domowych).
Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń indywidualnych bez patronatu placówek)
Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe:
 1. Konkurs plastyczny
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • klasy 1-3 szkoły podstawowej
 • klasy 4-6 szkoły podstawowej
 • klasy 7 szkoły podstawowej i 1 i 2 gimnazjum

2.Konkurs fotograficzny

  • klasy 4-6 szkoły podstawowej
  • klasy 7 szkół podstawowych i 1 i 2 gimnazjum

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną:
 • praca plastyczna formatu A4 lub A3 wykonana dowolnątechniką płaską (prace wykonane na szkle lub drewnie nie będą brane pod uwagę). Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela to max. 20 sztuk; nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej (1 praca = 1 osoba)
 • praca fotograficzna – fotografia w formie papierowej o wymiarach 15 x 21 cm oraz zdjęcie w formie elektronicznejopisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracynagrane na nośniku (CD/DVD)lub jako załącznik do wiadomości e-mail na adres zwierzaki-slodziaki@mdkchorzow.pl (prace muszą być wformacie JPG o wymiarach 1200×1600 pikseli). Technika wykonania pracy jest dowolna. Nadesłane fotografie nie mogą stanowić pracy grupowej (1 zdjęcie = 1 osoba)

TERMIN ODDANIA PRAC 16 kwiecień


 KONKURS PLASTYCZNY „Kornel Makuszyński i jego literaccy bohaterowie”

Konkurs będzie się odbywał w 3 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, kl. I-III, kl. IV-VI

TECHNIKA PRAC DOWOLNA- najwyżej oceniane będą prace przestrzenne, prace indywidualne.

Tematyka prac ma dotyczyć wyłącznie postaci z następujących bajek:

„120 Przygód Koziołka Matołka”,

„Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki”,

„O dwóch takich co ukradli Księżyc”.

Podpisane prace należy składać w s. 24 lub 33
do dnia 16.04.2018 r.(poniedziałek).

 


 KONKURS PLASTYCZNY NA TEMAT MARII KONOPNICKIEJ

Konkurs dla uczniów klas 1-7 oraz gimnazjum

Warunki uczestnictwa:

KLASY 1-4

Wykonanie dowolną techniką i dowolnymi środkami plastycznymi ( z wyjątkiem materiałów sypkich, spożywczych oraz komercyjnych gadżetów) ilustracji do wybranego utworu Marii Konopnickiej.

Format A3

KLASY 4-7 I GIMNAZJUM

Wykonanie dowolną techniką na formacie A3 portretu M. Konopnickiej.

Ilustracje wykonane niesamodzielnie przez uczniów oraz skopiowane z wydań książkowych utworów M. Konopnickiej zostaną odrzucone przez organizatora. ( MSP 9)

Szkoła może przesłać po 3 prace z każdego poziomu wiekowego (1-2, 3-4, 5-7 oraz gimnazjum)

TERMIN ODDANIA PRAC – 30.04.2018r