Konkursy dla uczniów

KONKURS – WIENIEC ADWENTOWY

TEMATYKA
Zadaniem uczestników jest wykonanie  wieńca adwentowego
TECHNIKA
Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki
mieszanej.
KATEGORIE WIEKOWE
Prace będą oceniane w następujących kategoriach
TYLKO PRACE ZBIOROWE ( max 5 osób)
I. Uczniowie klas I – IV szkół podstawowych
II.Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych
TERMIN – 26.11.2018r
Szkoła do konkursu może zgłosić 3 wybrane.