Konkursy dla uczniów

Nasza szkoła weszła do programu 

DELMA EXTRA FUNDUJE ZWYCIĘSKIM SZKOŁOM
REMONT STOŁÓWEK!

Jednym z 3 zadań  jest wykonanie plakatu  na podany temat. ( termin 14 maja)

TEMAT: „Stołówka moich marzeń” Plakat przedstawiający przyjazną stołówkę, w której panuje domowa atmosfera.
CEL GŁÓWNY:  Wykonanie pracy plastycznej edukującej, że warunki spożywania posiłków są ważne.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Promowanie stołówki, jako miejsca przyjaznego uczniom, w którym można spożyć smaczny posiłek, ale też nawiązać pozytywne relacje z rówieśnikami.

ZADANIE: Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką, w konwencji plakatu w formacie A3. Treść pracy to przyjazna stołówka, przedstawiona za pomocą ciekawych kolorów, grafiki na ścianach, funkcjonalnych naczyń oraz innych – ważnych z punktu widzenia uczniów – elementów. Praca może zostać wykonana przez grupę uczniów, klasę, lub indywidualnie.

KRYTERIA AKCEPTACJI: Przedstawienie na plakacie przyjaznej przestrzeni, zaaranżowanej do spożywania posiłków w szkole, elementy umilające przestrzeń, estetyka projektu.
WSKAZÓWKI: Praca może być wykonana w formie kolażu, wyklejanki, rysunku, bądź namalowanego obrazu – liczymy na pomysłowość. Może zawierać tekst lub edukować jedynie obrazem. Stołówka marzeń może przypominać tę z Waszej szkoły, a może też być stołówką z zupełnie innej planety. Wszystkie chwyty wyobraźni dozwolone!

 


Regulamin konkursu plastycznego „Zaprojektuj maskotkę Salonów Kanclerz”

Praca konkursowa – praca plastyczna o dowolnej formie, płaska lub przestrzenna (w szczególności: obraz, rysunek, grafika, rzeźba, rękodzieło), wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, nieprezentowana w innych konkursach plastycznych lub wystawach, przedstawiająca pomysł autora na maskotkę Salonów Kanclerz.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika konkursu.

Termin oddania – 21 maj 

 


Zbliżają się Dni Knurowa. Zapraszamy wszystkich uczniów klas  do udziału w konkursie plastycznym „Knurów Moje Miasto”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu naszego miasta
w przyszłości. Technika prac dowolna, prace indywidualne lub zbiorowe. Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach: przestrzenne (makiety itp.) oraz płaskie. Termin składania prac  upływa 29 maja.