Rada rodziców

                   

PRZEWODNICZĄCY

ANNA BETLER

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

MAGDALENA JASNOS

SKARBNIK

KATARZYNA MALINOWSKA

SEKRETARZ

EDYTA POCHOPIEŃ

KOMISJA REWIZYJNA

ALICJA KOŁODZIEJCZYK

ANNA DYRBUŚ