Pedagog/Psycholog

Psycholog  – EWA ŚWIĄTKOWSKA 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

PedagogDOROTA GAWEŁ 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
10:15-14:45 10:45-14:45 8:00-13:30 11:30-15:30

10:30-14:30

PedagogGRAŻYNA TAŃSKA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK