Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY - Jadwiga Salwa

WICEDYREKTORZY - Joanna Kapuśniak
                 Dariusz Dzindzio