Informacje dla rodziców

REKOLEKCJE

Rekolekcje będą odbywały się w kościele według następującego porządku:

poniedziałek i wtorek (11 i 12 III)
9.00 klasy 4-6
10.30 klasy 1-3
12.00 klasy 7,8,3G

środa (13 III)
9.00 klasy 1-6
11.00 klasy 7,8,3G

APEL PODSUMOWUJĄCY I SEMESTR

14 marca 2019r

klasy 1-4 – godzina 10.00

klasy 5-8 i 3G – godzina 11.40