Rekrutacja do klas 1

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2018-2019

 

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

w terminie
od 3 kwietnia 2018 r. godz. 8.00 do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

 

  1. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez publiczne szkoły podstawowe, dla których Gmina Knurów jest organem prowadzącym – Uchwała nr XXIX/396/17 396.pdf
  2. Zarządzenie Nr 39/MCE/2018 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.Zarzadzenie_Prezydenta_Miasta_Knurow_z_dnia_26.01.2018.pdf
  3. Druk zgłoszenia – zgłoszenie klasa I-1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
w terminie
od 10 maja 2018 r. godz. 8.00 do 16 maja 2018 r. do godz. 15.00

  1. Druk wniosku – wniosek_klasa_I-2018-2019
  2. Oświadczenie potwierdzenia  woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej-oswiadczenie_potwierdzenia_woli-2018-2019