Rekrutacja do klas 0

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Informacje dla Rodziców

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru rozpoczyna się drogą elektroniczną
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/knurow
od 6  marca 2018 r. o godz. 8.00  do 20 marca 2018 r. do godz. 15.00

  1. Uchwała Nr XXIX/395/17 Rady Miasta Knurów z 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów – Uchwala_Rady_Miasta_Knurow.pdf
  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów Nr 38/MCE/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów – zarzadzenie_harmonogram_przedszkola.pdf

Obowiązujące druki:

  1. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego do odręcznego wypełnienia przez rodziców –
  2. Informacja dla rodziców – nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018/2019 – informacja_dla_rodzicow_przedszkola.pdf
  3. Adres strony internetowej, na której odbywać się będzie rekrutacja – https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/knurow