Podręczniki

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

Bezpłatne podręczniki + materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej

zapewnia uczniom szkoła

PODRĘCZNIKI DO RELIGII – ROK SZKOLNY 2019/2020

„O”

Tytuł podręcznika „W świecie mojego Boga.”

Wydawnictwo „Jedność”

Klasa I

Tytuł podręcznika „Żyjemy w Bożym świecie.”

Wydawnictwo „Jedność”

Klasa II

Tytuł podręcznika: ”Idziemy do Jezusa.”

Wydawnictwo „Jedność”

Klasa III

Tytuł podręcznika „Jezus jest z nami.” + ćwiczenia

Wydawnictwo „Jedność”

Klasa IV

Tytuł podręcznika „Miejsca pełne BOGActw”

Wydawnictwo „Jedność”

Klasa V
Tytuł podręcznika: „Spotkania uBOGAcające”.
Wydawnictwo „Jedność”

Klasa VI

Tytuł podręcznika „Tajemnice BOGAtego życia.”

Wydawnictwo „Jedność”

KLASY VII I VIII – brak podręcznika