Osiągnięcia

MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW. MISTRZOSTWA KNUROWA   II MIEJSCE


MIEJSKI KONKURS PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ W KNUROWIE.

Julia Niedziałkowska III miejsce w kategorii klas 0

Dominika DyrbuśII miejsce w kategorii klas 2

Ineza Krzyżowska I miejsce w kategorii klas 4

Wiktoria ChmielnickaII miejsce w kategorii klas 5