Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI

KLASA 4                  KLASA 6                          KLASA 7                   KLASA 3 G

JEZYK ANGIELSKI

KLASA 4                 KLASA 5                      KLASA 6                       KLASA 7

JĘZYK NIEMIECKI

 

HISTORIA

KLASA 3G

MATEMATYKA

KLASA 4                 KLASA 3G

 

BIOLOGIA

 

PRZYRODA

 

GEOGRAFIA

KLASA 5                    KLASA 7                KLASA 8                KLASA 3G

CHEMIA

 

FIZYKA

KLASA 7                  KLASA 8               KLASA 3G

WOS

 

INFORMATYKA

KLASY 4-8

TECHNIKA

KLASAY 4-6

MUZYKA

KLASY 4-7

PLASTYKA

KLASY 4-7

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLASY 4-8

RELIGIA