Wymagania edukacyjne

PLASTYKAJĘZYK POLSKI

KLASA 4           KLASA 5       KLASA 6            KLASA 7             KLASA 8        KLASA 3 G

JEZYK ANGIELSKI

KLASA 4             KLASA 5        KLASA 6          KLASA 7             KLASA 8          KLASA 3  G

JĘZYK NIEMIECKI

KLASA 7                 KLASA 8                     KLASA 3  G

HISTORIA

KLASA 3G

MATEMATYKA

KLASA 4                KLASA 5                       KLASA 7                  KLASA 3G

 

BIOLOGIA

 

PRZYRODA

 

GEOGRAFIA

KLASA 5                    KLASA 7                KLASA 8                KLASA 3G

CHEMIA

KLASA 7                    KLASA 8               KLASA 3

FIZYKA

KLASA 7                  KLASA 8               KLASA 3G

WOS

KLASY 8, 3g

INFORMATYKA

KLASY 4-8

TECHNIKA

KLASAY 4-6

MUZYKA

KLASY 4-7

PLASTYKA

KLASY 4-7

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLASY 4-8

RELIGIA

KLASA 1            KLASA 2            KLASA 3                  KLASA 4                KLASA 5                    KLASA 6